Kwaliteit en optimalisatie in processen zijn de rode draad in mijn carrière. Initiatief, energiek, flexibel, pragmatisch, analytisch en resultaat gedreven zijn mijn kracht. Visie en strategie, bruggenbouwer en teamspeler zijn kenmerken die men mij toedicht. Mijn doel is om bedrijven te helpen structureel en duurzaam beter te worden.

In mijn persoonlijke leven is sport een belangrijke drijfveer. Je zinnen verzetten in een mooie omgeving (zeilen). Het competitieve element (voetbal) waarbij je tracht in teamverband slimmer en tactischer te spelen dan je tegenstander. Of met hardlopen waar je de elementen trotseert, vooral die van je eigen lijf. Waarschijnlijk dat de belangrijkste drijfveer wel is.., mijn eigen gezondheid !

Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor organisaties en bedrijven die gezond moeten zijn om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Veranderende wetgeving, een steeds transparanter wordende markt met krappere budgetten waarbij de klant betere kwaliteit en  service tegen lagere kosten wilt hebben. Deze organisaties en bedrijven moeten ook in beweging komen. Niet veranderen om te veranderen, maar duidelijke verbeterslagen maken. Kwaliteit en verbetering !

Een duurzame verandering die breed gedragen is binnen de organisatie, waarbij de organisatiedoelstellingen voor een ieder helder zijn. Het gaat daarbij om het optimaliseren van de samenwerking, het vergroten van de slagvaardigheid en het verbinden van strategie en operatie.

In mijn zakelijke verleden heb ik de rollen gehad van manager, projectleider, consultant, coach en trainer. Dit bij bedrijven als General Electric, Penske Logistics en PPG industries.

U kunt mij altijd benaderen voor (Interim) opdrachten in een van de bovengenoemde rollen.